Cập nhật : 16:7 Thứ hai, 25/3/2024
Lượt đọc: 134

Ngày hội tiến bước lên đoàn - liên đội trường thcs bát tràng

Ngày ban hành: 25/3/2024Ngày hiệu lực: 25/3/2024
Nội dung:

Để thiết thực kỉ niệm 93 năm ngày  thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, hôm nay ngày 25 tháng 3 năm  2024, Liên đội trường THCS Bát Tràng tổ chức Ngày hội Tiến bước lên Đoàn

Mở đầu chương trình cô giáo Hoàng Thị Chuyên đọc diễn văn khai mạc và các hoạt động chào mừng

 

Cô giáo Đỗ Thị Nhất đọc các quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng ngày 26 tháng 3

Bài đồng diễn của Liên Đội trường THCS Bát Tràng : Mushup " Khi nào mình lớn và Tiến bước dưới cờ Đoàn"