Có 29 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Chương trình tuyên truyền và giáo dục kĩ năng phòng tránh cháy nổ và phòng tránh tai nan đuối nước  Thông tin ba công khai 20-05-2024
2 Ngày hội tiến bước lên đoàn - liên đội trường thcs bát tràng  Thông tin ba công khai 25-03-2024
3 Công khai DT thu chi năm 2024

(Tải File đính kèm)

01/QÐ-THCSBTThông tin ba công khai 02-01-2024
4 Công khai DT thu chi quý 4 năm 2023, 6 tháng cuối năm 2023

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

S?: 125/QÐ-THCSBT ngày 02/01/2024Thông tin ba công khai 02-01-2024
5 Công khai dự toán thu, chi quý III/2023

(Tải File đính kèm)

76/QĐ-THCSBTThông tin ba công khai 04-10-2023
6 Công khai dự toán thu-chi 6 tháng đầu năm 2023

(Tải File đính kèm)

46/QĐ-THCSBTThông tin ba công khai 03-07-2023
7 Công khai dự toán thu, chi quý 2/2023

(Tải File đính kèm)

45/QĐ-THCSBTThông tin ba công khai 03-07-2023
8 Công kai dự toán thu - chi quý I/2023

(Tải File đính kèm)

23/QĐ-THCSBTThông tin ba công khai 03-04-2023
9 Công khai dự toán năm 2023

(Tải File đính kèm)

05/QĐ-THCSBTThông tin ba công khai 02-01-2023
10 Quy chế dân chủ 2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8), (Tải File đính kèm thứ 9)

 Thông tin ba công khai 31-10-2022
11 Công khai chất lượng GD-CSVC

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 31-10-2022
12 Công khai dự toán thu-chi quý III/2022

(Tải File đính kèm)

17/QĐ-THCSBTThông tin ba công khai 03-10-2022
13 Công khai dự toán bổ sung năm 2022

(Tải File đính kèm)

19/QĐ-THCSBTThông tin ba công khai 10-09-2022
14 Công khai quyết toán 2021

(Tải File đính kèm)

111/QĐ-THCSBTThông tin ba công khai 10-07-2022
15 Công khai dự toán thu-chi quý II/2022

(Tải File đính kèm)

11/QĐ-THCSBTThông tin ba công khai 03-07-2022
12